Be an Insider

การเรียนคลาสประจำทุกๆเดือน เดือนละครั้ง สำหรับนักเรียนออนไลน์ที่สามารถเรียนขณะถ่ายทอดสดหรือย้อนหลังดูได้ เพื่อประโยชน์สูงสุด

ชั้นเรียนรายเดือน

การเข้าถึงคลาสขั้นสูงวงในทั้งหมดที่บันทึกไว้ก่อนหน้านี้ทันที

เข้าใช้การแชทกลุ่ม LINE APP

เข้าเรียนรายวิชา Feng Shui ขั้นสูงรายสัปดาห์และการให้คำปรึกษากับ Aur