เครื่องคิดเลขวันธรรมดา

ไม่รู้ว่าวันไหนของสัปดาห์ที่คุณเกิด?
ใช้เครื่องคิดเลขนี้ง่ายในวันธรรมดาเพื่อหา

ต่อไปนี้เป็นวิธีป้อนวันเกิด
ของคุณ: อาจ
, 6, ๑๙๘๔

<script type="text/javascript" id="WolframAlphaScript6e0e24295e8a86282cb559b860416812" src="//www.wolframalpha.com/widget/widget.jsp?id=6e0e24295e8a86282cb559b860416812&theme=blue&output=lightbox&width=600&height=600"></script>